Een verhaal over de waarheid

Een verhaal over de waarheid

Ergens bij een dorp in de bergen woonde een oude vrouw in haar huis. Het huis stond langs een steile helling en de tocht van het dorp naar het huis was erg gevaarlijk en vermoeiend. Toch maakte de vrouw deze reis elke dag. Elke ochtend ging ze van haar huis naar beneden, naar het dorp om daar haar dagelijkse bezigheden te volbrengen. Elke avond ging ze de berg op naar boven om in haar huis te ontspannen en zichzelf te zijn.

Op een dag kwamen de mensen in het dorp erachter dat de vrouw ziek was. Meerdere mensen uit het dorp verzochten haar in het dorp te blijven die avond en daar te blijven slapen. De oude vrouw weigerde dit met de woorden “Als ik hier blijf slapen, ga ik dood”. Met veel moeite legde de mensen uit het dorp zich bij deze woorden neer.

De volgende dag kwam de vrouw naar beneden. Haar neef, die in het dorp woonde, zag dat de oude vrouw nog zieker was geworden. “Blijf bij mij slapen” zei hij “Laat mij voor u zorgen”. Weer antwoordde de vrouw hetzelfde: “Als ik hier blijf slapen ga ik dood”.

De neef maakte er een discussie van, maar moest zich uiteindelijk neerleggen bij de wil van de oude vrouw. Wel besloot hij zijn oude tante naar huis te begeleiden.

Dit ging zo nog een aantal dagen door. De mensen in het dorp wilde de vrouw beneden houden, maar elke avond hielpen ze haar naar boven, omdat ze er echt van overtuigd was dat ze dood ging als ze in het dorp bleef slapen.

Tot op een dag de vrouw `s ochtends niet naar het dorp toekwam. Toen om twee uur `s middags de vrouw nog niet naar het dorp gekomen was, raakte de mensen ongerust. De neef van de oude vrouw beklom de berg naar het huis van zijn tante. Daar vond hij haar doodziek in bed. Geheel tegen haar zin nam hij haar mee naar beneden en verzorgde hij haar in zijn huis. `s avonds vroeg de vrouw of ze naar huis mocht. De neef weigerde haar te brengen. Vervolgens bedankte de oude vrouw haar neef en zei dat ze van hem hield. “Je mag je niet schuldig over dat je me hier gehouden hebt, als ik morgen dood ben” na deze woorden ging ze naar bed.

De volgende ochtend was de oude vrouw inderdaad overleden. De neef begreep er niks van. De oude vrouw was dan wel ziek geweest, maar ze knapte de vorige dag juist op. Toch moest het haar ziekte geweest zijn.

Wat is nu de waarheid? Had de vrouw gelijk gehad dat ze zou sterven als ze in het dorp bleef slapen? Had haar neef gelijk dat het de ziekte was en had hij goed gehandeld? Of maakt het niet uit, maar had ze beter thuis kunnen sterven, waar ze wilde zijn en waar ze gelukkig was?

[xyz-ihs snippet=”bolpositiviteit”]